Flora i fauna
 

Flora

Plitvičke su šume među najočuvanijima u Hrvatskoj. Glavne vrste drveća jesu bukva (Fagus silvatica), jela (Abies alba), smreka (Picea excelsa), i bijeli bor (Pinus silvestris). Manje su zastupljeni i hrast kitnjak (Quercus petraea), obični grab (Carpinus betulus), crni grab (Ostrya carpinifolia) i gorski javor (Acer pseudoplatanus). Uz obale jezera nalazimo hidrofilne vrste: johu (Alnus), vrbu (Salix sp.), topolu (Populus alba), a na slapištima čest je javor gluhač (Acer obtusatum); uz grm ruj (Rhus cotinus).

Fauna

Među najzanimljivijim stalnim stanovnicima ovoga Nacionalnog parka ubrajaju se medvjed i vuk. Kretanje medvjeda već se godinama sustavno prati. Vuk je također u Hrvatskoj sve veća rijetkost i Plitvice su mu zacijelo jedno od dragocijenih utočišta. Još je veća rijetkost u našoj zemlji vidra, pa je ona i kao vrsta zaštićena. Jedno od njezinih obitavališta jest Nacionalni park "Plitvička jezera". Ukupno je u Nacionalnom parku utvrđeno 126 vrsta ptica, od kojih se oko 70 vrsta ovdje stalno gnijezdi.

 
© www.Plitvice.info 2009